BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kamuda ya da özel sektörde işgören örgütler faaliyet alanlarında var kalabilmek için başka kişi ve kurumlarla ilişki ve iletişimi sürdürmek zorundadır. Bu zorunluluğun bir sonucu olarak ortaya çıkan halkla ilişkiler, örgütlerin kamularının ve paydaşlarının desteğini alabilmek, itibar veya başarı kazanmak, korumak ya da sürdürmek adına yaptığı her türlü iletişim faaliyetini kapsayan bir yönetim işlevi olarak tanımlanmaktadır. Halkla ilişkilerin bu yönetimsel işlevi, ekonomik ve siyasal anlamda küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki yöndeşmeye bağlı olarak, rekabet gücünü korumak için örgütlerin giderek artan etkili ve sürekli iletişim gereksinimi yüzünden önemli bir alan haline gelmiştir. İster bir devlet kurumu, ister bir işletme ister bir sivil toplum kuruluşu olsun bir örgütün kendi çalışanlarıyla, yönetimiyle, yatırımcıları, hissedarları, tedarikçilerileri ve müşterileriyle medya ve siyasal yönetimler gibi tüm iç ve dış paydaşlarla ilişkisi ve iletişimi çokyönlü bir süreçtir. Bu süreç reklam ve tanıtımdan, pazarlamaya, stratejik iletişim, itibar ve algı yönetiminden sosyal sorumluluğa birçok bileşeni kapsamaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bu çok yönlü ve karmaşık süreci yönetecek ve sözkonusu bileşenlere ilişkin kuramsal ve pratik bilgiyi etkili bir biçimde işe koşan, iletişim ve bilgi teknolojilerine hakim, dinamik ve proaktif insan kaynağını yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1997 yılında İletişim Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Bölüm, iletişim alanının çeşitli yönleriyle ilgilenen, her biri kendi alanında uzman, deneyimli ve dinamik bir öğretim kadrosuna sahiptir. Fakültede uygulamalı dersler için çeşitli atölye, stüdyo ve laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu olanaklardan Fakültemizin tüm bölümlerindeki öğrenciler yararlanabilmektedirler.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde eğitim dili %30 İngilizcedir.